Het lidgeld voor seizoen 2020/2021 zal in juni bekend gemaakt worden.

Het lidgeld voor seizoen 2019/2020 bedraagt:

Geboortejaar 2014 (één training per week) : 160 €

Geboortejaar 2013, 2012, 2011 : 245 €

Geboortejaar 2010 tem 2006 : 255 €

Geboortejaar 2005 en ouder : 275 €

Damesploeg (onafhankelijk van geboortejaar) : 300 €

Trimhockey: 225 €

Korting vanaf tweede gezinslid: 15 € (korting enkel van toepassing voor 2de, 3de, ... gezinslid)

We werken met getrapte bijdragen en volgen hiermee de bondstarieven, dewelke stijgen naar gelang de leeftijd.

Het lidgeld dient gestort te worden op bankrekening nr. BE12 0017 6047 1992 met vermelding van “naam en voornaam van de hockeyer + geboortedatum”.

Attesten van de mutualiteit kunnen ons bezorgd worden via ons mail adres of kan je op training afgeven aan iemand van het bestuur.