Algemeen

Het sportief reglement heeft tot doel om aan de spelers/ouders duidelijk te maken welk engagement er bij onze club verwacht wordt bij het spelen van een teamsport zoals hockey.

We willen hierbij benadrukken dat in onze club sportief plezier voorop blijft staan. Hockey is en moet vooral fun blijven. De losse sfeer in onze club vinden we een troef!

Evenwel sluit dit een bepaald sportief engagement niet uit. Zonder de focus op het ‘moeten’ te leggen, zijn we er van overtuigd dat hoe meer en beter er getraind wordt, hoe leuker de wedstrijden worden.

Trainingen

- Probeer zo veel mogelijk aanwezig te zijn op training. De trainers zullen aanwezigheden opnemen. In het geval er meer spelers meekunnen naar de wedstrijd dan toegelaten op het wedstrijdblad, zal (tijdige) aanwezigheid op training als objectief criterium toegepast worden om de spelersselectie te maken.

- Wees op tijd aanwezig voor de training. Minimaal 5 minuten vooraf in uitrusting.

- Stoor de andere trainingen niet tijdens het wachten. Het veld kan pas betreden worden nadat de trainer de vorige training heeft stopgezet. Tijdens het wachten is het verboden om met een bal te spelen.

- Doe je best op training. Het is voor de trainers niet leuk om een oefening drie keer te moeten uitleggen. Napraten over de dag kan altijd na de training.

- Sancties. Bij storend gedrag zal de trainer een korte sanctie opleggen. Bij herhaaldelijk storend gedrag zal de trainer de sportief verantwoordelijken inlichten. Deze zal de ouders hiervan inlichten en in overleg bekijken hoe hier het best mee omgegaan wordt.

Competitie algemeen

- Je speelt in een ploegsport. Dit houdt in dat er bijna elke zaterdag een wedstrijd is. Probeer minimaal 75% van de wedstrijden aanwezig te zijn. Weet je al bij aanvang van het seizoen dat dit zeker niet zal lukken, verwittig je je ploegmanager hiervan voor aanvang van het seizoen.

- Vul tijdig je aanwezigheden in op twizzit! Geef direct aan wanneer je kan meerijden op verplaatsing. Het kan niet de bedoeling zijn dat er op donderdag nog maar een halve ploeg bevestigd heeft. Er is een heel handige app voor twizzit. Maak er gebruik van om met twee klikken je aanwezigheid te bevestigen.

De ploegmanagers zijn ouders die zich vrijwillig inzetten zodat ook jouw kind op zaterdag zijn wedstrijd kan spelen. Het minste dat je als ouder kan doen uit respect hiervoor is tijdig laten weten of je aanwezig zal zijn.

Competitie sportief

- Wees stipt aanwezig in uitrusting op het afgesproken uur.

- Alle sportzakken worden verzameld op één centrale plaats: achter de goal of in de dug out.

- De GSM’s gaan in de sportzak voor de opwarming en komen er pas terug uit na de wedstrijd.

- De opwarming wordt gezamenlijk gedaan. Een speler die aankomt na aanvang van de opwarming zal individueel opwarmen en zal de wedstrijd op de bank beginnen.

- De opwarming zal door de coach volgens een vast stramien gebeuren (is het terrein nog niet vrij, kunnen de loopoefeningen reeds rond het terrein gebeuren):

1. Warmlopen en stretchen 2. Sprintoefening 3. Inslaan per twee 4. Afwerken op doel 5. Tactische bespreking

- Draag zorg voor het materiaal! Verzamel al de opwarmballen in een zak direct na de opwarming. De club voorziet ballen bij het begin van het seizoen in het keeperpak en zal deze niet langer blijven aanvullen.

- Na afloop van de wedstrijd wordt er samen gekomen voor een korte nabespreking met de coach. Er wordt altijd nog een hand gegeven aan de tegenstander én de scheidsrechter!