Het formulier voor de verzekering kan je hier terugvinden of rechtstreeks dowloaden op de site van de hockeybond.

Druk dit af en laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de dokter.

Indien er getuigen waren van het ongeval, vraag hen een verklaring te maken met vermelding van hun naam en volledig adres (dit kan een medespeler, trainer, scheidsrechter,… zijn).  Hun verklaring kan je ook meesturen.
Vul nadien de rest van het aangifteformulier zo volledig mogelijk in.

Het Nr federale lidkaart kan je terugvinden in de Hockey Belgium app, onder het tabblad Bond, spelerspas (CD…..) of is ook terug te vinden in Twizzit, onder lidmaatschap. Indien je het niet kan terugvinden, stuur dan een mail naar de club.

Benaming van de club : VZW Denderhockey – Outerstraat 128 – 9400 Ninove

Clubverantwoordelijke : Dirk Kusters

e-mail : info@denderhockey.be

Wij vragen om steeds de club op de hoogte te stellen van een aangifte van ongeval, via e-mail naar het hierboven vermelde adres, met een korte omschrijving van de feiten.

Het ingevulde formulier dient uiterlijk 8 dagen na het ongeval – samen met het volledig ingevulde medische getuigschrift – verstuurd te worden naar PCI.aangifte-constat@belins.be

Nadien ontvangen jullie een ontvangstmelding van Belfius met referte van jullie schadedossier.

Bewaar alle documenten die betrekking hebben met de verkregen medische zorgen, geneesmiddelen of andere medische kosten.  De verzekering lichamelijke ongevallen zal vergoeden na tussenkomst van andere verzekeringsorganismen zoals bvb het ziekenfonds, hospitalisatieverzekering,…  Voor medische en extra kosten is er tevens een franchise van 25 EUR per ongeval.