Hockey, sport met de 3 F'en: Familie, Fair-Play en Fun.

De Vlaamse Hockey Liga hecht veel belang aan sportiviteit en respect in hockey. Zij vormen het DNA van de sport. Om dit te kunnen uitdragen, is een gedragscode opgesteld in '10 geboden' die elke speler, vanaf z'n eerste inschrijving zou moeten volgen.

Ook de ouders spelen een zeer belangrijke rol in de opbouw van sportief gedrag bij jonge spelers. Alle(e)n tezamen kunnen we fair-play realiseren!!   

10 Geboden

  • Regelmatig en op tijd aanwezig zijn
  • Verwittigen in geval van afwezigheid en zich verontschuldigen bij laattijdigheid
  • Fair-play zijn en respect hebben voor coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers
  • Serieus meedoen aan alle oefeningen en 100% van jezelf geven
  • Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig
  • Kunnen erkennen dat de tegenstrever sterker is
  • Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid
  • Respect hebben voor de vrijwilligers op en naast het plein
  • Respecteer de infrastructuur (het terrein, de kleedkamers,...) en het materiaal dat jullie ter beschikking wordt gesteld
  • Neem enthousiast deel aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de hockeysport