Beste hockeyspelers,

het is eindelijk zo ver! We mogen terug sporten! Weliswaar wordt ons door de federatie bepaalde regels opgelegd. We verwachten van alle ouders dat deze regels vooraf worden doorgenomen samen met je kind en dat iedereen hier zich aan zal houden. Enkel door de regels nauwgezet op te volgen kunnen we er samen voor zorgen dat we nog tot eind juni op een veilige manier kunnen hockeyen.

De vier belangrijkste maatregelen om veilig te kunnen sporten vatten zich als volgt samen:

- er komt een tijdspanne van 15 minuten tussen elke training. Op deze manier kunnen de spelers het veld betreden en verlaten zonder elkaar in de weg te lopen. Respecteer de trainingsuren en kom geen kwartier te vroeg of te laat. We weten dat stiptheid een groot probleem is op onze club, we vragen dan ook om extra aandacht te geven aan de trainingsuren en stipt aanwezig te zijn bij het brengen én afhalen van uw kind.

- kiss & ride aan het begin van de Stuypenberg wordt de regel. Er zijn geen ouders/toeschouwers toegelaten tijdens de trainingen rondom het veld. Ouders wachten in de auto bij het afhalen. Uitzondering hierop is voorzien voor onze spelers van oefenjeugd 1, U7 en U8 (zie verder).

- het aantal spelers op het veld is beperkt om de nodige ruimte te kunnen garanderen. Hierdoor zien de trainingsuren er (licht) anders uit dan voorheen.

- tenslotte mogen de spelers het trainingsmateriaal alleen met de voet of met de stick aanraken. Fysiek contact tussen de spelers is streng verboden. Er zullen door de trainers aangepaste oefeningen voorzien worden en er worden geen wedstrijdjes gespeeld.

Voorts zijn volgende zaken van toepassing:

- Blijf thuis wanneer je je ziek voelt of symptomen vertoont! Blijf thuis als iemand bij je thuis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

- Carpoolen wordt sterk afgeraden.

- De kinderen stappen alleen uit en begeven zich zelfstandig naar het terrein met respect voor de nodige afstand. Na de training stappen de kinderen rechtstreeks terug naar de auto en blijven niet in groep staan babbelen.

Uitzondering voor onze kleinste spelers (oefenjeugd 1, U7, U8): zij mogen bij aankomst begeleid worden door één ouder tot aan de toiletcontainer. De spelers gaan alleen verder het veld op. Na de training zal de trainer de spelers begeleiden tot aan de ingang van de Stuypenberg waar ze onmiddellijk naar de auto van de ouders stappen.  Zorg dat je op tijd bent en wacht in de auto!

- Er wordt ontsmettende handgel voorzien door de club aan de ingang van het terrein. Zowel bij het betreden als bij het verlaten van het terrein MOET elke speler verplicht zijn handen ontsmetten.

- Raak enkel je eigen materiaal en drinkbus aan. Er wordt gevraagd om drinkbussen mee te nemen en te naamtekenen. Breng dus geen wegwerpflesjes mee.

- Het is ten strengste verboden om te spuwen op het veld.

- De toiletcontainer is toegankelijk voor maximaal 2 personen tegelijkertijd.

- Voor de containers komt er een afgebakende zone waar spelers voor aanvang van de training kunnen wachten. Spelers die het terrein verlaten hebben voorrang op de spelers die staan te wachten in de zone aan de containers. Ons pad naast het terrein is niet breed genoeg om veilig te kruisen. Ben je te vroeg, wacht dan aan de containers totdat alle spelers die zone verlaten hebben vooraleer je het terrein betreedt.

- De dug-outs worden afgesloten en zijn niet toegankelijk. De spelers kunnen hun zakken in de overdekte zone voor de dug-outs op de grond leggen. Hou afstand bij het oppikken van je materiaal.

Samen maken we er leuke en veilige trainingen van!