Beste hockeyspelers,

we houden er aan jullie de laatste communicatie van de hockeyliga over te brengen omtrent de huidige situatie en het vervolg van de competitie.

De hockeyliga is er zich van bewust dat de huidige maatregelen een belangrijke impact hebben op de sportbeoefening en meer bepaald op het beoefenen van onze hockeysport. Er wordt nog eens krachtig en duidelijk opgeroepen tot het respecteren van een aantal punten:

- Het is niet toegelaten om hockey of een andere teamsport te beoefenen in de infrastructuren van de hockeyclubs.

- Het is niet toegelaten om andere activiteiten te organiseren in de clubhuizen.  

In dit kader, en ondanks de uitzondering die door de regering wordt toegestaan voor de elite atleten, hebben onze nationale teams besloten om niet in team te trainen gedurende minstens twee weken. Ze willen zo het voorbeeld geven, door hun sociale verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt voor Red Lions die de Spelen van Tokio voorbereiden, maar ook voor de Red Panthers en alle jeugdteams.

Wat betreft de eventuele verder zetting van het lopende seizoen, worden er momenteel verschillende mogelijke scenario’s overwogen. Deze zullen in de komende dagen, in overleg met de clubs, worden geanalyseerd. Op het einde van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd, zal er uiteraard tijd worden voorzien opdat alle teams opnieuw een minimum aantal keer kunnen trainen, alvorens de verschillende competities weer op te starten. We kunnen daarenboven alleen maar iedereen aanmoedigen om persoonlijk te blijven trainen, zij het fysiek door bvb. te gaan lopen (alleen) of technisch te trainen bij u thuis. Het is niet toegestaan om met een aantal ploeggenoten af te spreken op het hockeyterrein. Daarenboven staan de komende dagen en weken ingrijpende grondwerken gepland rondom het hockeyveld waarbij de toegang tot de werfzones, zoals steeds, ten strengste verboden is.