Dender Hockey Ninove

We organiseren een nieuwe reeks vrijblijvende initiatietrainingen op zaterdag in juni!

Alle info en verplichte inschrijving via onze site onder 'Starten met hockey - Proeftraining'.

Deze trainingen kunnen enkel doorgaan indien iedereen zich strikt aan onze coronaregels houdt. Lees deze aub aandachtig door.

Hoe kan je vrijblijvend komen kennismaken met hockey zonder ervaring?

We organiseren twee reeksen van vrijblijvende initiatietrainingen waar iedereen, na verplichte inschrijving, welkom is om vrijblijvend de hockeysport en onze club te komen ontdekken.

Deze gaan door in juni en in september. Kom je langs in juni en wil je starten, kan je je inschrijven bij de club en midden augustus samen met de competitiespelers starten met trainen. Je traint apart in de 'oefenjeugd' samen met alle andere nieuwe spelers. De trainingsuren van deze groepen worden in juni op onze site gezet.

Kom je in september proberen, kan je tot eind september inschrijven. Direct na je inschrijving sluit je aan bij de oefenjeugd.

Meer gedetailleerde info kan je op de site terugvinden onder 'starten met hockey'. Ons contacteren doe je via sportief@denderhockey.be !

Keep it safe en hopelijk tot binnenkort! 

Volgende trainingsuren zijn van toepassing vanaf 18/05/2020.

Wij vragen met aandrang om de maatregelen van de hockeyliga teneinde veilig in groep te kunnen sporten vooraf door te nemen met je kind.

Ook willen we vragen om de aanvangs -en einduren van de trainingen stipt te respecteren! Op die manier komt je kind niet met andere trainingsgroepen in contact. Druk je kind op het hart om op weg van en naar het terrein voldoende afstand te houden. 

Download het trainingsschema hier in pdf.

Download de maatregelen hier in pdf.

Beste hockeyspelers,

het is eindelijk zo ver! We mogen terug sporten! Weliswaar wordt ons door de federatie bepaalde regels opgelegd. We verwachten van alle ouders dat deze regels vooraf worden doorgenomen samen met je kind en dat iedereen hier zich aan zal houden. Enkel door de regels nauwgezet op te volgen kunnen we er samen voor zorgen dat we nog tot eind juni op een veilige manier kunnen hockeyen.

De vier belangrijkste maatregelen om veilig te kunnen sporten vatten zich als volgt samen:

- er komt een tijdspanne van 15 minuten tussen elke training. Op deze manier kunnen de spelers het veld betreden en verlaten zonder elkaar in de weg te lopen. Respecteer de trainingsuren en kom geen kwartier te vroeg of te laat. We weten dat stiptheid een groot probleem is op onze club, we vragen dan ook om extra aandacht te geven aan de trainingsuren en stipt aanwezig te zijn bij het brengen én afhalen van uw kind.

- kiss & ride aan het begin van de Stuypenberg wordt de regel. Er zijn geen ouders/toeschouwers toegelaten tijdens de trainingen rondom het veld. Ouders wachten in de auto bij het afhalen. Uitzondering hierop is voorzien voor onze spelers van oefenjeugd 1, U7 en U8 (zie verder).

- het aantal spelers op het veld is beperkt om de nodige ruimte te kunnen garanderen. Hierdoor zien de trainingsuren er (licht) anders uit dan voorheen.

- tenslotte mogen de spelers het trainingsmateriaal alleen met de voet of met de stick aanraken. Fysiek contact tussen de spelers is streng verboden. Er zullen door de trainers aangepaste oefeningen voorzien worden en er worden geen wedstrijdjes gespeeld.

Voorts zijn volgende zaken van toepassing:

- Blijf thuis wanneer je je ziek voelt of symptomen vertoont! Blijf thuis als iemand bij je thuis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

- Carpoolen wordt sterk afgeraden.

- De kinderen stappen alleen uit en begeven zich zelfstandig naar het terrein met respect voor de nodige afstand. Na de training stappen de kinderen rechtstreeks terug naar de auto en blijven niet in groep staan babbelen.

Uitzondering voor onze kleinste spelers (oefenjeugd 1, U7, U8): zij mogen bij aankomst begeleid worden door één ouder tot aan de toiletcontainer. De spelers gaan alleen verder het veld op. Na de training zal de trainer de spelers begeleiden tot aan de ingang van de Stuypenberg waar ze onmiddellijk naar de auto van de ouders stappen.  Zorg dat je op tijd bent en wacht in de auto!

- Er wordt ontsmettende handgel voorzien door de club aan de ingang van het terrein. Zowel bij het betreden als bij het verlaten van het terrein MOET elke speler verplicht zijn handen ontsmetten.

- Raak enkel je eigen materiaal en drinkbus aan. Er wordt gevraagd om drinkbussen mee te nemen en te naamtekenen. Breng dus geen wegwerpflesjes mee.

- Het is ten strengste verboden om te spuwen op het veld.

- De toiletcontainer is toegankelijk voor maximaal 2 personen tegelijkertijd.

- Voor de containers komt er een afgebakende zone waar spelers voor aanvang van de training kunnen wachten. Spelers die het terrein verlaten hebben voorrang op de spelers die staan te wachten in de zone aan de containers. Ons pad naast het terrein is niet breed genoeg om veilig te kruisen. Ben je te vroeg, wacht dan aan de containers totdat alle spelers die zone verlaten hebben vooraleer je het terrein betreedt.

- De dug-outs worden afgesloten en zijn niet toegankelijk. De spelers kunnen hun zakken in de overdekte zone voor de dug-outs op de grond leggen. Hou afstand bij het oppikken van je materiaal.

Samen maken we er leuke en veilige trainingen van!

Vanaf 07/10/2019 is onze club verhuisd naar een nieuw veld!

Alle info kan je hier terugvinden.

Opleiding aspirant-initiator hockey: 01/07/2020 - 03/07/2020

We organiseren dit jaar terug een aspirant-initiator hockeyopleiding. Deelnemers worden opgeleid om de basistechnieken van het hockey aan te leren aan jeugdspelers. Daarnaast ligt de focus op de basisprincipes van het training geven: hoe bouw ik een training op, wanneer stuur ik bij, ... 

Deze opleiding staat open voor alle spelers van geboortejaar 2005 of ouder. Ook ouders van spelers (zonder ervaring) kunnen deze opleiding volgen. Na afloop ontvang je een officieel VTS-diploma en biedt de club geïnteresseerden de mogelijkheid om volgend seizoen training te geven. 

Inschrijven doe je voor 15/06/2020 via het formulier op onze website (klik hier). Hou je nationaal nummer bij de hand, Sport Vlaanderen vraagt dit om je diploma te kunnen registreren.

De opleiding gaat door:

Woensdag 01/07/2020: 09u-16u

Donderdag 02/07/2020: 09u-16u

Vrijdag 03/07/2020: 09u-12u

In de voormiddag wordt het theoretisch gedeelte gegeven. In de namiddag praktijk op het kunstgrasveld. Vrijdag is het demotraining met onze jeugdspelers.

Afspraak om 08.50u in het clubhuis. Aanwezig in sportieve kledij met je volledige hockeyuitrusting. Je cursus krijg je ter plaatse, neem zelf een balpen mee voor nota's. Voorzie voldoende water voor tijdens het praktijkgedeelte. Tijdens de middag wordt er gegeten in het clubhuis. Lunch zelf mee te brengen.

Na afloop zal elke deelnemer een officieel VTS-diploma ontvangen.

Vragen? Stuur een mail naar sportief@denderhockey.be!

We hechten veel belang aan sportiviteit en fairplay, dit zowel op als naast het veld. Respect voor tegenstander en scheidsrechter zit in het DNA van de hockey sport! Denk hier aan bij het aanmoedigen van de spelertjes.

We hebben op onze website nog eens de belangrijkste spelregels bij de jeugd weergegeven in handige pictogrammen. Check deze zeker eens.

 

 

Hoofdsponsor
Shirtsponsors
Nieuw veld mogelijk dankzij
Fin De Saison 2019
Routebeschrijving

Bezoekende ploeg, toeschouwer of nieuw lid? Klik hier voor een wegbeschrijving en wat toelichting over onze infrastructuur.                       

De contactgegevens van onze ploegmanagers kan je terugvinden onder 'Sportief - Onze competitieploegen'. 

Dender Hockey
Wedstrijd Kalender

© 2019, website powered by Twizzit.com