Uiteindelijk zal na een periode van enkel trainingen in de oefenjeugd iedereen ingedeeld worden in een competitieploeg. Dit houdt in dat er naast de trainingen, op zaterdag een wedstrijd gespeeld wordt. Dit vraagt een engagement van de spelers, maar zeker ook van de ouders. Heb je interesse om te starten met een teamsport zoals hockey, bedenk dan zeker vooraf of je dit engagement wil aangaan. 

Elke nieuwe speler zal in februari starten met competitie in de tweede competitieronde. Uitgezonderd de spelers van oefenjeugd 1, hier is dit op vrijblijvende basis.

De ervaringen met competitiehockey zijn heel erg positief. De spelers groeien duidelijk naar elkaar toe en komen meer en (nog) gemotiveerder trainen, het spelniveau stijgt elke week en de ouders zijn betrokken en enthousiast. Een investering niet alleen in je tijd, maar ook in je kind. En natuurlijk de mogelijkheid om deel te nemen aan een actief sociaal verenigingsleven!

Wat houdt inschrijven in competitie juist in voor de spelers?

Van de spelerswordt verwacht dat ze zich engageren om zo veel mogelijk te komen trainen en aanwezig te zijn op wedstrijd. Afwezigheid dient tijdig gemeld worden via twizzit. We zijn geen club waar eens niet aanwezig zijn op training direct tot gevolg heeft dat je niet meedoet op wedstrijd, maar verwachten wel een ernstig engagement. Als club engageren we ons om iedereen tem U12 gelijke speelkansen te geven. Iedere speler kan zich op zijn eigen tempo ontwikkelen in een positieve omgeving. Fair play en respect voor de scheids, tegenstander én het materiaal zijn in hockey geen loze begrippen. Onze spelers dienen dit actief mee uit te dragen.

Wat houdt inschrijven in competitie juist in voor de ouders?

Een teamsport vraagt ook het nodige engagement voor de ouders. Breng je kind op tijd naar de training en wedstrijd. Laatkomers storen de training en wedstrijdvoorbereiding.

Respecteer de parkeerregels aan onze club. Blokkeer geen opritten en parkeer je niet op het voetpad.

Vervoer voor uitwedstrijden. Gezien de verre verplaatsingen wordt er vaak gecarpoold. Aan elke ouder (vooral bij de oudere jeugd) wordt gevraagd om twee keer per competitieronde te rijden.

Ongeveer twee keer per competitieronde heeft jouw team bardienst. Aan de ouders wordt gevraagd om een shift van drie uur op zaterdag tijdens de wedstrijd te doen.

In de hockeywereld spelen de ouders een belangrijke rol bij de begeleiding van de ploegjes. Per ploeg dient er een ploegverantwoorderlijke, coach en een scheids te zijn. Hiervoor rekenen wij op de ouders. De club voorziet opleidingen en begeleiding. 

Ten slotte organiseren we verschillende events waar wel altijd een handje extra kunnen gebruiken.

Het lijkt misschien wat overdonderend maar een club zoals de onze draait grotendeels op vrijwilligers. We hebben een unieke sportinfrastructuur neergezet waar je kind in de beste omstandigheden zijn hobby kan beoefenen. Dit heeft een ernstige financiële inspanning gevraagd van de club. Zonder de hulp van de vele vrijwilligers krijgen we het helaas niet rond. Daarenboven is ons lidgeld bij de laagste van heel België voor clubs met een eigen infrastructuur. We willen de sport toegankelijk houden voor iedereen.