De data van onze kampen in 2023 worden in de loop van december 2022 bekend gemaakt!